2020, Aktuelno

Video PLUS- serijal

Serijal sastavljen od tri epizode pokušava da na jedan drugačiji način prikaže sa čim se susreću ranjive grupe u našem društvu. Serijal otvara...

2020

Moja EKOlina

Kroz ceo proces realizacije projekta biće ostvarena saradnja sa srednjim školama, organima lokalne samouprave, akademskom zajednicom, medijiima i organizacijama civilnog društva koje se...

2020, 2021

Biram koga biram

Građani okupljeni oko inicijative “Biram koga biram” sprovode svoje akcije kroz mrežu udruženja okupljenih oko Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD),  aktivističkih grupa Srbije u pokretu...