Bezbednost mladih

Naziv organizacije/institucije, adresa i kontakt Kontakt osoba zadužena za pitanja bezbednosti mladih Da li vaša organizacija/institucija realizuje projekte iz oblasti bezbednosti mladih Koju oblast pokrivate iz akcionog plana, strategije bezbednosti mladih Koje konkretne aktivnosti sprovodi vaša organizacija
1. Policijska uprava u Nišu,

Nade Tomić br.14 192

Marija Ranđelović

Oficir za organizaciju, prevenciju i rad policije u zajednici Policijska uprava u Nišu, 1.sprat, kancelarija br.40,  Telefon 018/503-364

Policijska uprava u Nišu realizuje projekte iz oblasti bezbednosti mladih. Policijska uprava u Nišu sprovodi projekte: \”Bezbedno detinjstvo-razvoj bezbednosne kulture mladih\” \”Škola bez droge i nasilja\” \”Znanjem i sportom protiv nasilja\” \”Dobrodošao đače prvače\” \”Matura\” \”Kaciga na glavu\” \”Škola\” Policijska uprava u Nišu pokriva oblast socijalne bezbednosti mladih. Policija sprovodi aktivnosti na unapređenju lične bezbednosti mladih, prevenciji i suzbijanju maloletničke delikvencije, vršnjačkog nasilja, nasilja u porodici, narkomanije, povećanja bezbednosti saobraćaja na putevima i drugo. Policija obavlja poslove bezbednosne zaštite života, prava, sloboda i ličnog integriteta lica, bezbednosne zaštite imovine, poslove i zadatke u cilju prevencije i suzbijanja svih oblika kriminaliteta, sprečavanju, otkrivanju i rasvetljavanju krivičnih dela i prekršaja, održavanju javnog reda i mira i bezbednosti saobraćaja na putevima i druge poslove u skladu sa Zakonom o policiji. Policijska uprava u Nišu sprovodi aktivnosti na unapređenju lične bezbednosti mladih, prevenciji i suzbijanju maloletničke delikvencije, vršnjačkog nasilja, nasilja u porodici, narkomanije i povećanja bezbednosti saobraćaja na putevima. Policijska uprava u Nišu sprovodi aktivnosti u cilju razvoja bezbednosne kulture mladih edukacijom učenika o bezbednosnim rizicima i pretnjama kojima su mladi najčešće izloženi, načinu njihove prevencije i ostvarivanju bezbednosne samozaštite, kao i nadležnostima i aktivnostima policije. Posebna pažnja posvećena je edukaciji mladih o vršnjačkom nasilju, nasilju u porodici, štetnosti konzumiranja droga i alkoholnih pića, zaštiti imovine, bezbednom učešću mladih u saobraćaju, bezbednom korišćenju interneta i društvenih mreža. Na području grada 10 školskih policajaca zaduženo je za ostvarivanje bezbednosti učenika, zaposlenih i imovine škola.
2. Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu Ivana Lukić, dipl.psiholog Kontakt tel. 018 505 673 livana@gu.ni.rs Realizacija protokola (Poseban protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovnim ustanovama , objavljenog od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja) u praksi organizovanjem psiholoških radionica sa temom „Zaštita dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, jezik slušanja i mirno rešavanje konflikta“; Saradnja sa stručnim timovima škola u realizovanju programa rane prevencije nasilja u osnovnim školama kroz vršnjačku edukaciju. O rganizovanje mreže otkrivanja, prikupljanja podataka, planiranje zaštitnih intervencija i tretman, odnosno , primena psiho-socijalnih mera radi razumnog i nenasilnog rešavanja konflikta među učenicima viših razreda niških osnovnih škola; Organizovanje i realizovanje istraživanja o zaštiti dece i mladih od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja ( ispitivanje rasprostranjenosti nasilja na teritoriji grada Niša, ispitivanje sposobnosti dece za prepoznavanje određenih oblika nasilja, ispitivanje prisustva Elektronskog nasilja);Informisanje stručne i šire javnosti o radu stručnog tima. Učešće na skupovima u organizaciji Grada i drugih relevantnih institucija i prezentacija sakupljenih podataka, kao i aktivnosti Uprave u borbi protiv nasilja.
3. Budi Muško Klub Niš Dušan Ilić,  kontakt tel. 062 715 220 Prvenstveno oblast prevencije vršnjačkog nasilja, ali i ostale aktivnosti iz tačke 2.2. odnosno opšteg cilja 3. akcionog plana strategije za bezbednost mladih koji se tiče nasilja uopšte. Edukacija mladih, program edukacije mladića \”Budi muško\”, edukacija nastavnog osoblja u školama, sprovodjenje različitih javnih akcija, organizovanje i vodjenje kampanja i sl.
4. UG Zadrugarice Hristina Piskulidis, Vladislava Petkovića Disa 100/27, Niš; office@zadrugarice.org; +381 63 78 51 159 Delimično i u edukativnom smislu. Ekonomsko osnaživanje i edukacije iz oblasti preduzetništva koje, između ostalog, obuhvataju i ekonomsko osnaživanje mladih žena, pre svega iz ugroženih grupa. Edukativno-informativni programi i projekti iz oblasti rodne ravnopravnosti i ljudskih prava, koji, između ostalog, imaju za cilj senzibilizaciju mladih i uticaj na smanjenje nasilja među njima, naročito nasilja usmerenog prema marginalizovanim i diskriminisanim grupama. Trenutno u sklopu programa ekonosmkog osnaživanja žena realizujemo projekat CooperaDiva namenjen početnicama u preduzetništvu. Osim toga, planiramo u narednih godinu dana pokretanje još nekoliko projekata namenjenih osnaživanju mladih žena za pronalaženje poslova i sticanje neophodnih veština i znanja u tom smislu. Pored toga, do kraja godine planirana su još dva manja projekta iz oblasti rodne ravnopravnosti i angažovane kulture, a koji su namenjeni i mladima.
5. Centar za razvoj gradjanskog drustva PROTECTA, TPC Kalca B1-43 Milan Stefanovic, milan@protecta.org.rs, 065 447 99 70 Da Ekonomska bezbednost – Podrska zaposljavanja mladih Socijalna bezbednost – Nasilje – Unapredjivanje bezbednosne kulture mladih Unapredjenje uslova za bezbedan zivot mladih (reagovanje u vanrednim situacijama) Ekonomsko osnazivanje, podizanje kapaciteta i nivoa informisanosti o pokretanju sopstvenog biznisa, Saradnja sa javnim institucijama, civilnim sektorom, medijima, Podizanje kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama, Pokretanje inicijativa, organizovanje okruglih stolova, debata… Clanovi radne grupe, Medijska promocija Ulicne akcije, kampanje…
6. Omladina JAZAS-a Niš Miloš Anđelković,  Šumatovačka bb, 18000 Niš, +381603202152 Da Zdravlje mladih Prevencija HIV/AIDS-a, polno prenosivih infekcija kao i psihosocijalna pomoć osobama koje žive sa HIV-om
7. Udruženje gradjana OMLADINSKI CENTAR EUNI Marina Mladenovic,  Obrenoviceva bb, TC Kalca, lok. D – 96/1, 18000 Nis 064-11-48-973 Najznačajniji korak u razvoju UG OMLADINSKI CENTAR EUNI je aktivno učešće u sprovođenju Nacionalne kampanje za borbu protiv govora mržnje na internetu u jugoistočnom regionu Srbije. Aktivizam i volonterizam mladih, informisanje mladih, kultura i kvalitetno provodjenje slobodnog vremena, neformalno obrazovanje, bezbednost , Iz strategije bezbednost mladih pokrivamo : postovanje ljudskih prava i prava manjina, zdravlje mladih, drustveno – politicka odgovornost, informisanje mladih,nasilje u porodici i medju vrsnjacima, Pored sprovodjenja Kampanje za borbu protiv govora mrznje na internetu, udruzenje realizuje i radionice za vrsnjacke edukatore o znacaju tolerancije i bezbednog sajber prostora, u osnovnim skolama na teritoriji GO Medijana, takodje promovisemo znacaj kampanje u okviru sportskih i kulturnih manifestacija naseg grada. Sto se tice online aktivnosti nasa organizacija izradila je zvanicnu prezentaciju no hate kampanje, takodje se trudimo da decu i mlade usmerimo da koriste online platformu, gde mogu zatraziti savet kako da sprece sajber nasilje.
8. Uprava za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj, Grad Niš, Igor Trajković,  Generala Tranijea 11a, 018/504-533 Da Sprovođenje programa neformalnog obrazovanja o bezbednom učešću u saobraćaju Izrada Projekata unapređenja bezbednosti saobraćaja u zonama osnovnoh i srednjih škola; Saobraćajno-tehničke mere za unapređenje bezbednosti saobraćaja; Praćenje i unapređenje bezbednosti saobraćaja; Kampanje, promocije i edukacija
9. Kancelarija za mlade Pantelej, Saša Novićević, koordinator kancelarije za mlade,  Gutenbergova 4a, 0605752383 Kancelarija za mlade je u tekućoj godine realizovala jedan projekat iz oblasti bezbednosti Pokrivena je oblast socijalne bezbednosti – zdravlja mladih Sa udruženjem INICIJATIVA MLADIH PANTELEJA realizovan je projekat izgradnje zaštitne ograde balon sale OŠ Čegar, koji je imao za cilj ostvarivanje bezbednosti mladih u fizičkom smislu, za rekreativnim angažovanjem mladih i usmeravanjem ka zdravim stilovima života.
10. Centar za pomoć deci Miodrag Đorđević Da Socijalna bezbednost Svratiste za decu ulice
11. Udruženje građana Roma produkcija Roma Vorld Turkijan Redžepi Direktno ne, ali indirektno informišemo javnost o bezbednosti mladih. Zapošljavanje, zdravlje mladih, Informisanje o položaju romske zajednice
12. Proaktiv Ivan Topalović, Obrenovićeva 59/4/44, office@proactive.org.rs Kroz zapošljavanja mladih- otvaranjem Deli centra, rad sa mladima na temu obučavanje za organsku proizvodnju sa organizacijom Kobra Ekonomska bezbednost Formiranje Fondacije Vuk Stojiljković, stvaranje mogućnosti za zapošljavanje mladih. Deeo FARE mreže koja je međunarodna organizacija za borbu protiv naasilja na sportskim događajima. Projekat sa partnetrima iz Francuske “Protiv nasilja” je rađen I služi kao pomoć za borbu protiv nasilja.
13. Omladinski edukativni centar Marko Đorđević, oecentar@gmail.com, Branka Miljkovića 106/2 064/1713077 Da, kroz konkretne projekte I konkretne proizvode Ekonomsku oblast I socijalnu oblast Projekti upošljavanja mladih sa invaliditetom, projekti bazirani na preduzetništvu mladih kroz učeničke kompanije u srednjim školama
14. Inicijativa mladih “Zajedno stvaramo” Marjan Cvetković, 018/225015 info@zajednostvaramo.rs, Branka Krsmanovića bb Da, kroz realizaciju projekata zdravog stila života, volonterizma, omladinske politike, zapošljavanja Ekonomsku i socijalnu oblast Edukacije o zapošljavanjuu omladinskoj politici.
15. Klub za osnaživanje mladih KOM 018 Zorana Blagojević, kom018@hotmail.com, Đure Strugara 1, 063552430 Da, u vidu bezbednosti (prevencije) na internet. Socijalna bezbednost Socijalna inkluzija, interkulturalnost, promocija i zaštita ljudskih prava, borba protiv govora mržnje i preduzetništvo.
16. Kapital magazin Filip Jovanović, TPC Kalča, II sprat lamella D local 96/1 redakcija@kapitalmagazin.rs Organizovanje radionica za bezbednost mladih u cilju podizanja svesti o bezbednosnim problemima sa kojima se mladi suočavaju u lokalnoj zajednici. Ekonomska bezbednost- podrška mladima u vidu zapošljavanja. Informisanjem mladih posredstvom web portal. Organizovanjem radionica i edukativnih programau cilju podizanja svesti i dodatnog angažovanja mladih.
17. Udruženje za razvoj preduzetništva Mina Stefanović, 018240306, Prijezdina 6 Da, kroz projekat Podrška razvoju preduzetništva među mladima. Ciljne grupesu mladi preduzetnici a treninzi za njihovo osnaživanje. Ekonomska bezbednost Treninzi za osnaživanje studenata i mladih preduzetnika za pitanje biznis plana, marketing prodaju, javni nastup i zastupanje.
18. Kancelarija za mlade grada Niša Mija Petrović, Obrenovićeva 38, 0648330313, kzm.nis@gmail.com Da u vidu edukacija i prevencija Ekenomsku oblast Korisnički servis mladih i organizacijakoje se bave mladima. Seminari i edukacije. FInansiranje partnerstvo i samostalne aktivnosti.
19. Kancelarija za mlade Opštine Medijane Dušan Ćirić, Pariske komune BB, 0645379717, ciric.dusan@gmail.com Da, kroz realizaciju različitih projekata i bezbednosti mladih. Socijalna oblast i ekonomska oblast Realizacija projekta Izazov u parku Sv Save. Edukacije i predavanja u saradnji sa Ekonomskim fakultetom i Ekonomskom školom.
20. ENEKA Milivoje Jovanović, Prijezdina 6/2 018528228 Direktno ne, ali indirektno kroz pomoć mladim ljudima za pokretanje sopstvenog biznisa. Ekonomska bezbednost Dodeljivanje grantova za pokretanje sopstvenog biznisa, obezbeđivanje poslovnih i stručnih obuka I konsultantske aktivnosti.
21. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš, Dr Branislav Ničić, Vojislava Ilića bb, 18000 Niš

office@hitnanis.org

Da 1. Ekonomska bezbednost

2. Socijalna bezbednost

 

 

 

2.2 Nasilje

 

 

1. Programi stručnog usavršavanja za mlade lekare, stomatologe, medicinske tehničare iz oblasti urgentne medicine i stomatologije. Setifikovani programi koji mogu doprineti bržem zapošljavanju mladih kroz podizanje nivoa stručnih kvalifikacija.

2. Programi volonterskog angažovanja za mlade u cilju upoznavanja sa informatičko komunikacionim tehnologijama i veštinama koje se primenjuju u Zavodu. Mogućnost da kroz ovaj program odrede svoje kapacitete za odgovarajuću profesionalnu orjentaciju.

3. Istraživanje i praćenje kritičnih događaja iz svakodnevnog rada Zavoda – srčani zastoji,saobraćajne nesreće, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, nasilničko ponašanje, nedozvoljene polne radnje i silovanja i dr. Donošenje predloga mera za unapređenje rada Zavoda prema krajnjim korisnicima usluga i psihološka podrška žrtvama..

4. Komunikacija i kratki saveti preko telefona 194 za ugrožene i senzitivne kategorije mladih.

5. Podrška organizaciji javnih skupova, sportskih i kulturnih manifestacija kroz medicinsko obezbeđenje ekipa ZHMP Niš. Poseban akcenat na skupove sa najmlađom školskom populacijom.

6. Kontinuirana medicinska edukacija za zaposlene u ZHMP Niš kroz stalne programe iz različitih oblasti urgentne medicine – urgentna psihijatrija, toksikologija, ginekologija i dr. Prepoznavanje i pristup ugroženim grupama mladih.

7. Partnerstvo sa Domom zdravlja Niš u oblasti edukacije mladih za prevenciju rizičnog ponašanja i promocija zdravih stilova života.

8. Set korisnih informacija putem internet sajta i afirmisanje lakšeg pristupa informacijama od značaja za mlade putem elektronskih medija i društvenih mreža.

9. Pružanje hitne medicinske pomoći grupama bez socijalnog i zdravstvenog osiguranja i aktiviranje sistema socijalne zaštite kroz saradnju sa odgovarajućim institucijama.

10. Aktivnosti na suzbijanju i prevenciji posledica nasilja u porodici i nasilja prema deci kroz rad Odbora za zaštitu od zlostavljanja i zanemarivanja u ZHMP Niš. Usvojeni su posebni protokoli u saradnji sa Ministarsvom zdravlja Republike Srbije tokom 2013-14. godine.

11. Implementiran je program obuke za buduće vozače iz prve pomoći. Tokom 2013-2014. godine više od 1800 mladih je osposobljeno za pružanje prve pomoći u saobraćaju.