Srbija i Nato

„Evroatlantske integracije – sigurnost za sve“

Kako ojačati našu sposobnost da se nosimo s globalnim rizicima kojima smo izloženi? Da li Srbija treba da bude izololovano ostrvo u okruženju najmoćnijeg vojno- političko  saveza na svetu ? Kako nam pridruživanje EU i NATO može pomoći u borbi protiv kriminala , korupcije i terorizma ?

Ova pitanja su deo geo- političkih tema u Srbiji čije ostvarenje je veoma važno . O Evro- atlantskim integracijama, evro atlantskom putu Srbije i daljnjem usklađivanju sa NATO se raspravlja na profesionalnom nivou.

Projekt je podržan od strane Evro- atlantskog saveza.

Prva epizoda „Bezbednost za sve“ 

Srbija i NATO – Druga epizoda „Saradnja u hitnim slučajevima“


Srbija i NATO – Treća epizoda „Sajber odbrana“

Projekat je podržan od strane Evro- atlantskog saveza.