“Evroatlantske integracije – sigurnost za sve”

 

Kako ojačati našu sposobnost da se nosimo s globalnim rizicima kojima smo izloženi? Da li Srbija treba da bude izololovano ostrvo u okruženju najmoćnijeg vojno- političko saveza na svetu ? Kako nam pridruživanje EU i NATO može pomoći u borbi protiv kriminala , korupcije i terorizma ?
Ova pitanja su deo geo- političkih tema u Srbiji čije ostvarenje je veoma važno . O Evro- atlantskim integracijama, evro atlantskom putu Srbije i daljnjem usklađivanju sa NATO se raspravlja na profesionalnom nivou.

 

Projekat je podržan od strane Severno-atlantskog saveza.