Unapređenje kvaliteta izveštavanja medija o temama od javnog interesa za građane GO Pantelej u 2021. godini

O projektu

Cilj projekta je unapređivanje ostvarivanja javnog interesa građana i građanki GO Pantelej u oblasti javnog informisanja i unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Projekat je podržan od strane Gradske opštine Pantelej.

Aktivnosti

  1. Praćenje i prikupljanje medijskih objava sa lokalnih, regionalnih i nacionalnih medija vezanih za aktivnosti i događaje od važnosti za građane i građanke GO Pantelej
  1. Kvantitativna analiza medijskog sadržaja u vezi sa aktivnostima i dešavanjima od značaja za građane i građanke GO Pantelej
  1. Informisanje građana i medija u vezi sa aktivnostima i dešavanjima od interesa za građana GO Pantelej putem publikovanja izveštaja