Niš klima 2020

Kako bi i Niš što pre dobio strateški dokument koji bi definisao kako će se grad i građani nositi sa izmenjenom klimom, organizacije civilnog društva sastavile su takozvanu Mapu puta, koja je i zvanično predata gradskoj većnici zaduženoj za zaštitu životne sredine Sonji Milojković. Mapa puta sadrži korake koje je potrebno preduzeti da bi se došlo do Plana za prilagođavanje na klimatske promene. 

Projekat je podržan od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije.