Memorijalno nasleđe- konstrukcija-estetika-etika

 

Projekat se bavio promocijom memorijalnog nasleđa sa teritorije Niša, posebno Logora na Crvenom krstu, danas memorijalnog muzeja i stratišta na brdu Bubanj, danas spomen parka, kao i vrednosti koje ono predstavlja- vrednosti antifašizma, slobode, tolerancije i jednakosti.

Projekat „Memorijalno nasleđe- konstrukcija, estetika, etika“ podrazumeva niz naučnih i informativnih aktivnosti kojima smo stručnoj i široj javnosti prikazali okolnosti nastajanja i stanje ovih kulturnih dobara, odnos društva prema nasleđu i manifestacijama ekstremizama i potragu za mestom antifašističkih ideja u javnom diskursu. Angažovanim kulturnim delovanjem projektom se propagira zagovaranje značaja zajedničke baštine i kulture sećanja na istorijske periode koji su u mnogome uticali na definisanje identiteta Niša, južne Srbije, ali i celog Balkana.

Projekat predstavlja nastavak naših aktivnosti na promociji antifašističkog nasleđa koje su uspešno obeležile protekli period. Media i reform centar Niš je krajem 2016.god. realizovao i u mreži lokalnih i nacionalnih TV stanica prikazao svoj dvodelni dokumentarni film o Logoru i Bubnju, „Priča o slobodi“, da bi već početkom 2017.god. u Kulturnom centru Srbije u Parizu svetskoj publici predstavio kompleksan umetnički poliptih „Zaboravljene poruke slobode“. Dijalog pokrenut oko oba projekta, okrenut ka međunarodnoj i domaćoj naučnoj i stručnoj javnosti, ali i građanstvu, značajno je doprineo razmeni ideja i razvoju kritičke misli kada je problematika memorijalnog nasleđa u pitanju.

Aktivnosti u sklopu realizacije projekta se mogu pronaći na sledećem linku:

http://mediareform.rs/category/bubanj-konstrukcija-estetika-etika/

Projekat je podržan od strane Grada Niša- Sekretarijata za kulturu i informisanje