Glasno i jasno o (ne)ravnopravnosti polova

 

Medijski sadržaji deo su projekta “Glasno i jasno o (ne)ravnopravnosti polova”, podržanog od strane grada Niša u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa u 2017. godini.

U toko perioda realizacije projektnih aktivnosti realizovani su multimedijalni sadržaji na portalu www.mediareform.rs

 1. „Koje su vaše kvalifikacije, i da li planirate trudnoću?“
  Ovaj multimedijalni sadržaj bavi se problemom nejednakih šansi prilikom zapošljavanja muškaraca i žena, zatim tretmanom žena od strane određenih
  poslodavaca, problemom nejednake naknade za isti posao za muškarce i žene, kao i posledicama ekonomske zavisnosti.
 2. „Zašto obrazovanje ne sme imati rod?“
  Ovaj multimedijalni sadržaj bavi se problemom žena u obrazovanju i nauci – (ne)ispunjavanjem očekivanih, društveno nametnutih uloga, i stereotipnim „pametnim naučnicima“ i „naučnicama koje se prave pametne“.
 3. „Zdrava politika ženskog zdravlja”
  Kako povećati učešće žena u kreiranju i donošenju odluka u zdravstvenoj politici, koji su specifični problemi i potrebe koje je neophodno uvesti u sistem
  zdravstvenih usluga i kako povećati svest o značaju zdravlja žena – pitanja su kojima se bavi ovaj multimedijalni sadržaj.
 4. „Nasilje nije u četiri zida!“
  Ova tema bavi se problemom nasilja nad ženama, koje je u javnom diskursu često relativizovano. Promoviše nultu toleranciju na bilo koju vrstu nasilja i činjenicu
  da je nasilje problem društva, a ne samo pojedinca.
 5. „Lepši i jači pol – glavni akteri stereotipne medijske scene“
  Problem predstavljanja roda u medijima tema je ovog multimedijalnog medijskog sadržaja. Zašto su muškarci ti koji govore i čine, a žene te koje izgledaju, i koje su
  šire društvene konsekvence?
 6. „Zašto politika nosi pantalone?“
  Koje je mesto i uloga žena u politici? Zbog čega u javnom diskursu i dalje preovladava mišljenje da je politika isključivo privilegija muškaraca? Na koje načine mogu žene doprineti procesu odlučivanja? Ovo su samo neka od pitanja kojima će se baviti ovaj multimedijalni sadržaj.
 7. „Zašto je umetnica uvek „estradna“, a umetnik uvek „veliki“?“
  Ovaj multimedijalni sadržaj bavi se diskriminatornim konstruktima u oblasti kulture i umetnosti, položaju žena koje se bave ovim delatnostima, i stereotipima
  povezanim sa zvanjem umetnice.

Projekat je podržan od strane Grada Niša, Sekretarijata za kulturu i informisanje