“SRBIJA U GEOSTRATEŠKOM POZICIONIRANJU RUSIJE”

Petak, 6. maj 2016. godine, 12-15 sati

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji poziva vas da učestvujete u radu okruglog stola “SRBIJA U GEOSTRATEŠKOM POZICIONIRANJU RUSIJE”.

Kao deo sveobuhvatnog nastojanja da povrati ključnu ulogu na međunarodnoj sceni, Rusija je sve prisutnija na Balkanu i sve uticajnija u fragilnim zemljama regiona, naročito u Srbiji, sa kojom je „tradicionalno, mentalitetski i istorijski bliska“. Imajući u vidu mnoge – deklarisane i stvarne – rusko-srpske analogije, naročito u otporu promenama, vrednostima „zapadne civilizacije“, slobodnom tržištu i konceptu ljudskih prava, i činjenicu da je uloga Rusije na Balkanu postala međunarodna tema o kojoj se dosta raspravlja, Helsinški odbor je pripremio publikaciju pod nazivom „Potka srpskog identiteta“ za koju se nada da može poslužiti kao predložak i za dalju debatu o ovom važnom pitanju.

Uvodničari na okruglom stolu će biti:

Sonja Biserko, predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji
Milan Subotić, istoričar
Srđan Barišić, sociolog religije
Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji
Boris Varga, novinar i politikolog

Okrugli sto i publikacija deo su projekta „Srpski identitet u 21. veku“, koji se realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Molimo vas da učešće prijavite Jovani Saračević mejlom na jovana.saracevic@helsinki.org.rs.

Okrugli sto – Niš