Australijski profesor Endi Radok na Filozofskom fakultetu u Nišu

Mladi su najpodložniji medijskom uticaju, a mediji, prvenstveno film, na mlade su počeli da utiču još pre sto godina, rekao je Endi Radok, profesor australijskog fakulteta Monaš i autor knjige „Mladi i mediji“ na predavanju na niškom Filozofskom fakultetu.

„Mladi danas zapravo nisu ni svesni uticaja koji mediji imaju na njih“, uočio je australijski profesor. Radok je istraživao i kako reklame za alkoholna pića utiču na mlade, da li su mediji zaista uticali na masovne oružane napade po školama i da li su strahovanja zbog uticaja nasilja u medijima na mlade opravdana. Istaknuti stručnjak u oblasti teorije masovnih komunikacija govorio je i o uticaju medija na svakodnevne razgovore i o načinu na koji mediji kod mladih formiraju poglede na svet.

Temom medijske pismenosti i njenim uticajem na mlade bavili su se učesnici predavanja na Filozofskom fakultetu: kulturolog i analitičar medija Maja Vukadinović, predstavnik Izdavačke kuće Clio Zoran Hamović i profesor sa Departmana za novinarstvo u Nišu Ivan Cvetanović.

Radok svojim istraživanjem nastoji da odgovori i na pitanja da li su mladi danas žrtve medijskih industrija i politike koju one zastupaju ili im medijska pismenost omogućava da prozru namere kreatora medijskog sadržaja.

Na kraju predavanja Radok je zaključio da je medijska pismenost osnova demokratskog društva i da biti medijski pismen znači istraživati medije i njihov uticaj i razumeti poruke koje plasiraju.

Endi Radok FF