Sporazum za jaču saradnju Roma i Palilule

Predstavnici Asocijacije koordinatora za romska pitanja i GO Palilula potpisali su Memorandum o saradnji u Media I refom centru

Nakon toga je održan okrugli sto na kome se diskutovalo o nacionalnoj strategiji za inkluziju Roma i radu romskih koordinatora.

Prilikom potpisivanja sporazuma, predsednik GO Palilula Boban Džunić obećao je da će se ‘’na opštinskoj listi SNS-a naći jedan pripadnik romske populacije budući da na teritoriji ove opštine, prema njegovim procenama, živi više od 5000 Roma. Sporazumom će se produbiti ionako već kvalitetna saradnja Palilule I njenih stanovnika Roma’’.

Predsednik Asocijacije koordinatora za romska pitanja Dragan Gračanin napominje da je aktuelna situacija po pitanju romskih prava ‘’značajno bolja nego pre 10 godina i najveći pomak primetan na polju obrazovanja. Težište aktuelne Strategije za unapređenje položaja Roma je na lokalu I Sporazum koji smo danas potpisali je još jedan pokazatelj da smo sa opštinom na istoj strain, u partnerskom odnosu’’.

Gradska opština Palilula jedna je od šest opština u Srbiji koja je uz podršku SKGO-a sprovela projekat romskih koordinatora na svojoj teritoriji, a jedna je od prvih koja je u procesu izrade Strategije o inkluziji Roma i Romkinja sa teritorije GO Palilula, u skladu sa nedavno usvojenom Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine.