“Medijacija u Srbiji – efikasnije i humanije rešavanja sporova”

U okviru projekta koji je podržala Ambasada SAD u Srbiji, Nacionalno udruženje medijatora Srbije poziva Vas na javnu tribinu “Medijacija u Srbiji – efikasnije i humanije rešavanja sporova”.

Tribina će se održati u utorak, 22. decembra 2015. godine, od 10 do 12 sati u Media i reform centru Niš, Obrenovićeva 38.

Medijacija je vansudski način rešavanja sukoba u kome neutralan i nepristrasan medijator pomaže stranama u sporu da postignu međusobno prihvatljivo rešenje. U poslednjih nekoliko decenija medijacija u svetu dobija primat u odnosu na druge načine rešavanja sporova, pre svega zbog svoje brzine, jednostavnosti i efikasnosti, malih troškova, kao i mogućnosti da strane u sukobu putem medijacije reše svoje probleme i unaprede međusobne odnose.

1. januara 2015. godine, počeo je sa primenom novi zakon koji reguliše oblast medijacije u Srbiji (Zakon o posredovanju u rešavanju sporova, Sl.gl. RS 55/2014), na osnovu koga je Ministarstvo pravde Republike Srbije formiralo Registar licenciranih medijatora, akreditovalo programe osnovne i specijalizovane obuke i utvrdilo preporučenu tarifu za rad medijatora. Zakonom su predviđeni određeni podsticaji za medijaciju koju je moguće sprovesti pre ili u toku sudskog postupka, kao i u žalbenom i postupku prinudnog izvršenja. Medijacija je moguća u svim oblastima gde strane u sporu mogu slobodno raspolagati svojim zahtevima, a naročito u imovinskim, privrednim, porodičnim, upravnim, potrošačkim, radnim, i svim drugim sporovima u kojima medijacija odgovara prirodi spornog odnosa i može da pomogne njihovom razrešenju. Međutim, uprkos svim prednostima, medijacija u Srbiji još uvek nije zaživela u punoj meri.

Radi dalje promocije i korišćenja svih prednosti medijacije u prevenciji i rešavanju sukoba, te uspostavljanja efikasnog i pristupačnog sistema medijacijskih usluga, medijatori u Srbiji su 25. oktobra 2014. godine osnovali dobrovoljno, nezavisno, nevladino i neprofitno Nacionalno udruženje medijatora Srbije (NUMS). NUMS u ovom trenutku okuplja preko 180 medijatora različitih profesija iz preko 25 gradova Srbije, od Subotice do Bujanovca, Novog Pazara do Pirota. Članovi NUMS-a su sudije, advokati, pravnici, ekonomisti, profesori, lekari, socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, stečajni upravnici, izvršitelji, državni službenici, privrednici, inženjeri, aktivisti građanskog društva, novinari, studenti kao i drugi penzionisani i aktivni profesionalci, što NUMS čini jedinstvenim profesionalnim udruženjem u Srbiji.

U okviru tribine, predstavnici NUMS-a iz Beograda, Niša i drugih gradova razgovaraće sa učesnicima o osnovnim principima i primeni medijacije u različitim vrstama sporova, prednostima medijacije u odnosu na sudski postupak, kao i o obuci za medijatore, uslovima za obavljanje poslova medijacije i upisu u Registar Ministarstva pravde.

Učešće na tribini može se potvrditi do petka, 18. decembra 2015, na e-mail adresu office@nums.rs ili na telefon 011/3231-552. Dodatne informacije u vezi sa ovim događajem i radom NUMS-a možete pronaći na adresi www.nums.rs.