„Očuvanje kulture i identiteta i jačanje položaja Srba u dijaspori“

 

U organizaciji Media i reform centra Niš, Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Filozofskog fakulteta u Nišu, pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, u subotu, 16. maja, održan je okrugli sto „Očuvanje jezika, kulture i identiteta i jačanje položaja Srba u dijaspori“.

Projekat je podržan od strane Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije

U četiri panela diskutovalo je 30 učesnika iz dijaspore (Rumunija, Austrija, Švajcarska, Francuska, Mađarska, Nemačka, Makedonija, Bosna i Hercegovina) i iz matice koji se aktivno bave pitanjima dijaspore. Učesnicima okruglog stola na početku rada obratili su se Vukman Krivokuća iz Uprave za saradnju sa dijasporom Ministarstva spoljnih poslova Srbije, prof. dr Goran Maksimović, dekan Filozofskog fakulteta u Nišu, Bojana Vujanac-Pejčić iz Kancelarije za saradnju sa dijasporom Grada Niša i direktor Media i reform centra Niš Mladen Velojić.

Teme panel diskusija bile su:

  • doprinos udruženja građana i nevladinog sektora poboljšanju slike Srba u dijaspori;
  • medijska slika dijaspore;
  • istorija i kultura u književnosti na srpskom jeziku u dijaspori;
  • akademska saradnja između dijaspore i matice.

Iz živih diskusija proizašli su brojni konkretni predlozi za unapređenje položaja Srba u dijaspori i saradnje dijaspore i matice. Predloženo je da se razmene kontakti i kreira baza udruženja u inostranstvu. Za bolju komunikaciju, ali i bolju obaveštenost građana u dijaspori predložena je izrada internet platforme za postavljanje informativnih sadržaja. Jedan od predloga bio je i da se, u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Nišu, organizuju Skype časovi istorije po ugledu na časove srpskog jezika, kao i da se održi konferencija mladih iz dijaspore i matice.

Pored predviđenih tema, u panelima su otvorena i druga pitanja.

Zaključci sa okruglog stola i pojedinačnih panel diskusija biće publikovani i predstavljeni javnosti, kako u matici tako i u dijaspori i zemljama u regionu.

Projekat je podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije