Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2015.godini.

Javni konkurs raspisuje se za projekte iz tematskih oblasti u skladu sa ciljevima navedenim u Strategiji za brigu o mladima Grada Niša 2015–2020 i Lokalnom akcionom planu za mlade Grada Niša 2015–2020

Prijave na Javni konkurs za projekte dostaviti na adresu: Uprava za omladinu i sport – Odsek za omladinu, ul. Strahinjića Bana, br. 2a, 18000 Niš.

Bliži uslovi i instrukcije koji se odnose na: podnosioca prijave, sadržaj, trajanje, lokaciju, modifikaciju, vrednovanje i rangiranje projekata, kao i obaveze podnosioca prijave i Grada Niša u vezi sa realizacijom izabranih projekata navedeni su u Smernicama za podnosioce prijava na Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2015.godini.

Smernice su objavljene na zvaničnom sajtu Grada Niša http://www.ni.rs/gradska-uprava/javna-obavestenja , zajedno sa Javnim konkursom i obrascima predloga projekta.

Krajnji rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 20.05.2015. godine do 15h.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

150430-uos-01

150430-uos-02

150430-uos-03

150430-uos-04

150430-uos-05

150430-uos-06