Izveštaj o uslovima zapošljavanja novinara u jugoistočnoj Evropi- Media reform centar

Pretrpano, a sadržinski siromašno medijsko tržište, koje nije u stanju da osigura održivost, kao i stalan strah od gubitka posla, čini novinare osetljivim na političke i ekonomske pritiske, što često dovodi do autocenzure – neki su od zaključaka Regionalnog izveštaja o uslovima zapošljavanja novinara u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji koji je objavio Centar za nezavisno novinarstvo u Bukureštu obeležavajući 3. maj – Svetski  dan slobode medija. U izveštaju se otkriva da novinari širom regiona zarađuju manje od nacionalnog proseka, što ukazuje na nepoštovanje društva prema profesiji. Paradoksalno, javni mediji, koji su i dalje nereformisani i pod uticajem države, nude stabilnije i bolje plaćene poslove. Ovo takođe pokazuje i potrebu za jačim zalaganjem novinarskih udruženja da zaštite svoja prava.

“Čini se da je radno-pravni status novinara jedan od najosetljivijih i najtežih problema, kao što su i okruženje u kojem se nalaze mediji i modeli poslovanja koje razvijaju. Prateći sistemske promene i način na koji utiču na osnovna načela slobode medija i novinarstva, rizikujemo da izgubimo fokus na ljudima. Ovo je pogrešno. Nema novinarstva bez novinara”, rekla je Joana Avadani, izvršna direktorka Centra za nezavisno novinarstvo (Rumunija) i koordinator projekta Partnerstvo za razvoj medija jugoistočne Evrope.

Izveštaj je sastavio bugarski istraživač Radomir Čolakov, na osnovu onih koji su pripremili stručnjaci svih zemalja učesnica u projektu od juna 2014. do marta 2015. i koji možete pogledati ovde.

Izveštaj je deo programa Partnerstvo za razvoj medija jugoistočne Evrope, koji implementira konzorcijum medijskih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Bugarske i Rumunije. Partnerstvo ima za cilj dovođenje novih stejkholdera na javnu raspravu u vezi sa medijskim slobodama i nezavisnosti i podsticanje na stvaranje sinergije između medijskih organizacija i aktera (sindikata, izraživačkih grupa, nastavnika, roditelja, državnih aktera, itd.). Projekat se bavi trima glavnim temama: uslovima rada novinara, medijskim obrazovanjem (i za novinare i za javnost) i slobodom izražavanja.

Partners_logos1

Ovaj dokument je izrađen uz finansijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj je isključiva odgovornost Centra za nezavisno novinarstvo i ni pod kojim okolnostima ne može se smatrati da odražava stav EU.