“EVROATLANTSKE INTEGRACIJE – IZAZOVI I MOGUĆNOSTI” 1.emisija

Istorijat i koncept

– Neinformisanost — u Srbiji se veoma malo zna o evroatlantskim integracijama. Da li je to razlog male podrške ovim integracijama i uzrok velikom broju predrasuda o saradnji sa NATO savezom.
– Šta je NATO? Šta predviđa osnivačka povelja severnoatlantske alijanse? Šta kaže član 5. O kolektivnoj odbrani svih zemalja članica NATO saveza? Kako se zemlje članice zajednički štite?
– NATO vojska – Da li NATO ima svoju vojsku? Kako su organizovane NATO snage bezbednosti? NATO kao okosnica globalne bezbednosti, u svetu koji donosi nove vojne i bezbednosne izazove.
– Kako je i kada nastao NATO? Formiranje NATO alijanse i Varšavskog pakta. Hladni rat. Nestanak bipolarnog sveta. Novi talas ulaska bivših komunističkih zemalja u NATO .
– “Otvorena vrata” – NATO politika “otvorenih vrata”, otvorenost za razne nivoe partnerstva. Koje uslove treba ispuniti kako bi zemlja postal članica NATO alijanse?

– Kako NATO funkcioniše? Koncenzus kao temelj partnerstva. NATO nikome ne naređuje, niti SAD glume “svetskog policajca”. Pravo na veto.

– SAGOVORNICI:

– Zoran Dragišić, Međunarodni institut za bezbednost
– Jelena Milić, Centar za evroatlantske studije
– Nadica Stošić, NATO info kancelarija u Vranju
– Sonja Biserko, Helsinški odbor za ljudska prava
– Prof. Dr Tanja Miščević, bivša državna sekretarka Ministarstva odbrane
– Prof. Dr Predrag Simić, profesor na Fakultetu političkih nauka
– Aleksandar Radić, vojni analitičar
– Hana Hubačkova, ambasadorka Češke Republike
– Zoran Živković, bivši premijer Srbije
– Milan Karagaća, Forum za etničke odnose
– Vuk Drašković, SPO
– Dragan Petković, stručnjak za evropske integracije

Projekat podržala Ambasada SAD u Srbiji
Stavovi izneti u programu predstavljaju stavove autora i nužno ne izražavaju stavova Stejt departmenta i Vlade SAD