U mnoštvu organizacija koje nude finansiranje, na jednom mestu može se pronaći preko sto donatora koji raspisuju konkurse za finansiranje projekata. Na ovoj strani nalazi se kalendar rokova za predaju predloga projekata kod donatora prisutnih u našem regionu. Kalendar je interaktivan, pa se preko facebook strane mogu dopunjavati informacije o donatorima i rokovima kako bi svi konkursi bili na jednom mestu i kako bi bili aktuelni i dostupni što većem broju korisnika.

https://www.facebook.com/pages/Kalendar-donatora/155099947863214