Saopštenje povodom usvajanja Strategije bezbednosti mladih Niša

Petak 27. decembar, Niš – Odbornici Skupštine grada Niša jednoglasno su usvojili Strategiju bezbednosti mladih u Nišu.

Strategija bezbednosti mladih prvi je dokument ovakvog tipa u Srbiji. Predstavlja okvirni plan delovanja na poboljšanju položaja omladine u Nišu i pruža smernice ka tom cilju. S tim u vezi, organizacije i ustanove koje rade sa mladima mogu se rukovoditi ovim dokumentom prilikom sprovođenja svojih aktivnosti. Usvajanje će omogućiti sinhronizovano delovanje svih relevantnih struktura društva za dobrobit mladih.

Na sednici Skupštine dokument je predstavio gradski većnik Žarko Ranković.

„Zadovoljstvo mi je da posle velikog truda predstavnika NVO Proaktiv i Media i reform centra Niš predstavim dokument nastao kao rezultat rada ovih organizacija i odgovarajućih institucija i ministarstava. Dokaz da ovaj dokument neće ostati mrtvo slovo na papiru jeste akcioni plan i program za realizaciju Strategije i početak bavljenja ključnim problemima mladih, a to su nezaposlenost, upotreba alkohola, duvana i opojnih droga, nasilje u školi, porodici i vršnjačko nasilje. Kao grad, moramo se okrenuti rešavanju ovih problema“, istakao je većnik Ranković na sednici Skupštine grada.

Nacrt Strategije bezbednosti mladih u Nišu izradili su Media i reform centar Niš i OCD Proaktiv, uz podršku misije OEBS u Srbiji. Pisanju Strategije prethodilo je istraživanje na uzorku od 415 mladih koji su odgovarali na pitanja o bezbednosti, a potom je usledio rad sa fokus grupama, koje su činili predstavnici gradskih institucija, nevladinih organizacija koje se bave mladima i medijski radnici.

Strategiju su podržale sve institucije koje se bave pitanjima mladih.

Media & reform centar Niš

Saopštenje – Usvojena Strategija bezbednosti mladih, 27.12

Strategija bezbednosti mladih Grada Nisa

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/7328.pdf