Gradski forum

Gradski poziv predstavlja poziv MRCN-a da se pokrenu pozivi između predstavnika građana i lokalnih vlasti o pitanjima koja su od vitalnog značaja za razvoj zajednice. Jedini kontakt između gradonačelnika i građana je pod velikim uticajem politike.