Evropske kuće

 

U skladu sa svojim programom i željom da svojim aktivnostima doprinese uključivanju Srbije u Evropsku uniju, Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA u saradnji sa Media & Reform Centrom Niš, počinje sa realizacjom projekta „Evropske kuće u južnoj i jugoistočnoj Srbiji – Stvaranje mehanizama za veću dostupnost informacijama i bolje razumevanje procesa EU integracija.

Projekat ima za cilj. da proces euro-intergracija približi stanovnicima južne i jugoistočne Srbije otvaranjem tri evropske kuće: u Nišu, Pirotu i Vranju.

Evropske kuće će predstavljati centre u kojima će svi građani ovog dela Srbije moći da dobiju informacije o tome kakvi su interesi i šta taj proces za svakog građanina znači.

Evropske kuće će takođe biti mesto organizovanja tematskih debata, informativno-edukativnih kampanja kao i mnogih kulturnih dešavanja.

 

Projekat je podržan od strane Evropske unije a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju kroz program Euro integracionog fonda.