Građani, mediji i lokalna vlast – partnerstvo u javnom interesu

untitled-1

Naziv projekta:

Građani, mediji i lokalna vlast – partnerstvo u javnom interesu

Opis projekta i aktivnosti: Opšti cilj projekta je unapređenje procesa utvrđivanja i ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u lokalnoj zajednici na teritoriji Grada Niša kroz organizovanje stručnih skupova, debata, istraživanja, monitoringa i evaluacije medijskih projekata koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Niša kao i unapređenje participativnosti svih aktera u realizaciji konkursa. Opšti cilj koji će se ostvariti uključuje i unapređenje etičkih standarda i podizanje nivoa medijske pismenosti učesnika u medijskom sektoru, kao i svih građana i građanki Niša.

Specifični ciljevi projekta koji će kroz parcitipativnost i transparentnost unaprediti proces realizacije konkursa se ogledaju u sledećem:
1. Uspostavljanje procedura za jasno i zajedničko određivanje javnog interesa u lokalnoj zajednici kroz uključivanje građana, poslovne zajednice, organizacija civilnog društva, medija, medijskih udruženja kroz participativni proces u saradnji sa lokalnom samoupravom kroz aktivnosti (od drugog do šestog meseca projekta).
2. Unapređenje kvaliteta projektnih predloga, kroz obuku i pripremu novinara i menadžera u medijima za jačanje u oblasti etičkih standarda kao i pisanje, upravljanje i izveštavanje o projektima koji su finansirani iz javnih fondova kroz aktivnosti (od drugog do šestog meseca projekta).
3. Posebno unapređeno izveštavanje javnosti o načinu i obimu utrošenih sredstava za svaki pojedinačni projekat kroz modele i formate izveštavanja predložene (do kraja šestog meseca projekta)
4. Poboljšanje standarda izveštavanja novinara kroz jasne smernice na osnovu istraživanja i analize kroz preporuke koje će biti urađene (od četvrtog do šestog meseca projekta)

Trajanje projekta: 15. avgust 2016.- 31. decembar 2016.
Donator: Grad Niš, Uprava za kulturu
 Dokumenti:  Prezentacija otvorena pitanja

Prirucnik – MASTER Tekst Konkursa Grad Niš MiRC Mart 8- NS_NR (1) Vremenski okvir za realizaciju konkursa za sufinansiranje medijskog sadržaja od javnog interesa 2017

Izveštaj_Građani, mediji i lokalna vlast – partnerstvo u javnom interesu mart 6 preporuke – sufinansiranje