Građani, mediji i lokalna vlast – partnerstvo u javnom interesu

 

Opšti cilj projekta je unapređenje procesa utvrđivanja i ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u lokalnoj zajednici na teritoriji Grada Niša kroz organizovanje stručnih skupova, debata, istraživanja, monitoringa i evaluacije medijskih projekata koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Niša kao i unapređenje participativnosti svih aktera u realizaciji konkursa. Opšti cilj koji će se ostvariti uključuje i unapređenje etičkih standarda i podizanje nivoa medijske pismenosti učesnika u medijskom sektoru, kao i svih građana i građanki Niša.

1. Uspostavljanje procedura za jasno i zajedničko određivanje javnog interesa u lokalnoj zajednici kroz uključivanje građana, poslovne zajednice, organizacija civilnog društva, medija, medijskih udruženja kroz participativni proces u saradnji sa lokalnom samoupravom kroz aktivnosti (od drugog do šestog meseca projekta).
2. Unapređenje kvaliteta projektnih predloga, kroz obuku i pripremu novinara i menadžera u medijima za jačanje u oblasti etičkih standarda kao i pisanje, upravljanje i izveštavanje o projektima koji su finansirani iz javnih fondova kroz aktivnosti (od drugog do šestog meseca projekta).
3. Posebno unapređeno izveštavanje javnosti o načinu i obimu utrošenih sredstava za svaki pojedinačni projekat kroz modele i formate izveštavanja predložene (do kraja šestog meseca projekta)
4. Poboljšanje standarda izveštavanja novinara kroz jasne smernice na osnovu istraživanja i analize kroz preporuke koje će biti urađene (od četvrtog do šestog meseca projekta)

Projekat je podržan od strane Grada Niša- Uprava za kulturu