Studija izvodljivosti o nezavisnom medijskom fondu

Media i reform centar Niš, u saradnji sa Institutom za održive zajednice, a uz podršku USAID-a, sproveo je Studiju izvodljivosti o nezavisnom medijskom fondu. Studiju su uradili vodeći domaći konsultanti u oblasti prikupljanja sredstava i strateškog planiranja, a deo istraživanja sproveo je tim Biroa za društvena istraživanja – BIRODI.
Studija je rađena sa ciljem da ustanovi da li postoji interesovanje za formiranje nezavisnog medijskog fonda koji bi pomogao razvoj medija, a obuhvatila je predstavnike donatora, biznis sektora, države, medija i građane.
Analiza dobijenih rezultata pokazala je kompleksnost srpske medijske scene, što je i podsticaj za dalji rad na osnivanju ovakvog fonda ili razvoj već ustanovljenih načina podrške medijima, naročito u svetlu donetih novih medijskih zakona.

Studiju izvodljivosti i istražibanja možete preuzeti putem linkova:

fin Report Media Fund Feasibility Study Final_SR

Nezavisni medijski fond- istrazivanje stavova predstavnika medija

Nezavisni medijski fond- Istraživanje stavova građana fin