Empower, Engage, and ReAct: Transforming Community from Ground UP

U saradnji sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Media i reform centar Niš će organizovati i sprovesti nestranačku kampanju za podsticannje građana i građanki na glasanje u osam gradova u kojima će se održati lokalni izbori.
Kampanja će se fokusirati na prioritete građana, koji su identifikovani kroz sveobuhvatnu komunikacionu strategiju i uključiće niz aktivnosti na terenu kao i na distribuciju edukativnih materijala.
Jedna od aktivnosti je i da se nestranačkom kampanjom “Door to door” mobilie što više građana i građanki da iskoriste svoje biračko pravo.
U saradnji sa NKD realizovaće se i sedam političkih debata u kojima će učestvovati kandidate na loklanim izborima u selektovanim gradovima.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, a finansijsku podršku obezbeđuje National endowment for democracy.