Poziv za dostavljanje ponuda

Media i reform centar Niš raspisuje 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

za usluge angažovanja

  • Eksperta za izradu Analize položaja i uloga značaja kulture i medija za klimatske promene, kao i na pripremi i realizaciji obuka za mlade klimatske lidere (deo upotreba Reels formata za PIKU), kao i Obrazložene Inicijative za donošenje Plana PIKU i aktivnosti jačanja kapaciteta Zelene mreže grada Niša– Poziv možete preuzeti OVDE
  • Eksperta za rad na organizaciji i izvođenju obuka za mlade klimatske lidere koji uključuje interaktivna predavanja iz oblasti učešća mladih u društvu u skladu sa EU Stategijom za mlade 2019/2027 a posebno sa ciljevima: Cilj br.9: PROSTOR I UČEŠĆE ZA SVE i Cilj br. 10  ODRŽIVA ZELENA EVROPA. Rad eksperta uključuje i učešće u izradi Obrazložene Inicijative za donošenje Plana PIKU i aktivnosti jačanja kapaciteta Zelene mreže grada Niša. – Poziv možete preuzeti OVDE
  • Eksperta za izradu Analize uticaj PIKU na posebno ranljive grupe-žene na selu kroz poznavanje problema i rad u mikrolokalnoj zajednici u seoskoj sredini, selo Lalinac i kraj uz Južnu Moravu, i organizacija i održavanje fokus grupa u selu Lalinac-  sastanci sa ženama na selu ( iz više generacija) kao struktuirani razgovori i debate na temu ekonomskog jačanja žena na selu i njihove samostalnosti a u kontekstu PIKU, obuke mladih klimatskih lidera i izradu obrazložene inicijative za donošenje Plana PIKU za grad Niš.– Poziv možete preuzeti OVDE
  • Eksperta za pripremu, organizaciju i sprovođenje konkursa/javnog poziva za izbor 3 mikrolokalne PIKU inicijative u mikrolokalnim zajednicama (kvartovi, sela, mesne kancelarije) koja obuhvata pružanje operativne i finasijske podrške kroz zajedničku realizaciju ideje. Rad eksperta uključuje i učešće u izradi Obrazložene Inicijative za donošenje Plana PIKU i aktivnosti jačanja kapaciteta Zelene mreže grada Niša.– Poziv možete preuzeti OVDE
  • BL 2.7.2. Ekspert za izradu Analize odnosa ljudi-životinje u kroz prizmu PIKU- problemi stanovništva u urbanim i ruralnim delovima nišavskog okruga u koracima i postupcima usled pojave određenih vrsta životinja i njihova zaštita, obuke mladih klimatskih lidera i izradu obrazložene inicijative za donošenje Plana PIKU za grad Niš.– Poziv možete preuzeti OVDE

U periodu od 10.8.2023. do 15.8.2023. godine, do 12h, Media i reform centar Niš će prikupljati ponude za gore navedene usluge u sklopu projekta „PIKU NIŠ 2023.“ podržanog od strane Mladih istraživača Srbije.