Niš u ogledalu- lice i naličje grada

„Niš u ogledalu – lice i naličje grada“ povezuje teme iz prošlosti i sadašnjosti grada, koristeći autentične tekstove i informacije iz tadašnje štampe, kao i aktuelne podatke iz naše sadašnjosti. Svrha projekta je prikazati razvoj grada kroz istoriju, kao i na koji način iskustva prošlosti utiču na način života danas.„Niš u ogledalu“ je serijal od 8 multimedijalnih sadržaja namenjen širokoj internet publici, a posebno publici zainteresovanoj za teme iz oblasti istorije Niša, kulture, nekadašnjeg načina života, funkcionisanja institucija, sa osvrtom na to kako prošlost grada utiče na njegovu današnjicu.Svaki od multimedijalnih sadržaja sačinjen je od video dokumentarnog priloga i pratećeg teksta.
Projekat je podržan od strane Sekretarijata za kulturu i informisanje grada Niša