Learn to Discern – Media Literacy Hub

Studija o medijskoj pismenosti u srednjim školama u Nišu pokazuje da skoro 10% srednjoškolaca smatra da ona brine skoro svakog, a veliki broj ispitanika navodi da je Instagram glavni kanal putem kojegse informišu.

Sama studija pokazuje da samo četvrtina maturanata prati informativne sadržaje. Preko 40% ispitanika smatra da mediji imaju malo uticaja na njihove poglede na aktuelna pitanja, mada isti procenat ispitanika veruje da mediji imaju moć da promene tok događaja. Prema indeksu medijske pismenosti 2019, Srbija je na 30. mestu (od 35 zemalja), što ukazuje na hitnu potrebu za poboljšanjem nivoa MIL.

Niš je univerzitetski grad, tako da veliki broj studenata iz urbanih i ruralnih sredina sa juga Srbije gravitira ovde. L2D je i biće od izuzetnog značaja, posebno za studente Filozofskog fakulteta sa Odeljenja za komunikacione nauke i novinarstvo i Odeljenja za pedagogiju. Ova vrsta programa, sa adaptivnim i praktičnim modulima, odličan je dodatak teoriji koja se predaje na fakultetu. Uz L2D, studenti ne samo da poboljšavaju medijsko znanje, već razvijaju i kritičko razmišljanje koje kasnije primenjuju u drugim aspektima procesa učenja i donošenja odluka.