Romanipen- Romska kultura

Multidisciplinarni projekat koji ima tri cilja – da prikaže kulturu, običaje, verovanja i nove kulturne prakse romske populacije u Nišu, upoznavanje većinske zajednice sa kulturom i tradicijom koju praktikuje romska zajednica i veću vidljivost romske kulture. Upoznavanjem i učenjem o romskoj kulturi promovisala bi se interkulturalnost i uticalo na promenu stereotipa o romskoj populaciji, a Romi podstakli da svoju kulturu otvoreno promovišu i dele sa celokupnom zajednicom.

  • Realizacija  multimedijalnih sadržaja o kulturi i životu Roma

Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja