Srbija i NATO- “Deset godina saradnje”

 

Dokumentarni serijal „Evroatlantske integracije — 10 godina saradnje“, snimljen u produkciji Media i reform centra Niš pokušao je da odgovori na sledeća pitanja:

Kako ojačati naše kapacitete za suočavanje sa globalnim rizicima kojima smo i sami izloženi? Da li Srbija treba da ostane usamljeno ostrvo u okruženju najmoćnijeg vojno-političkog saveza na svetu? Možemo li sami da odgovorimo odbrambenim i bezbednosnim potrebama naše zemlje? Kako pridruživanje Evropskoj uniji i NATOu može da nam pomogne u borbi protiv kriminala, korupcije i terorizma. Na koji način evroatlantske integracije povećavaju stepen stranih investicija i pomažu ekonomski razvoj zemlje?

 

Projekat je podržan od strane Severno-atlantskog saveza.