“Dijaspora na vezi” – online portal 2017

 

“Dijaspora na vezi” je digitalni informativni onlajn portal koji je pokušava da plasira različite informacije i vesti i koji je namenjen pre svega našim ljudima u dijaspori. Oblasti koje portal pokriva su iz različitih oblasti- društvo, ekonomija, obrazovanje, kultura, sport. Uz sve ovo pokušava da ih informiše u vezi sa svim važnim stvarima iz svakodnevnog života a u vezi su i sa zemljom njihovog porekla i država u kojim žive.

Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije- Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.

Posetite sajt www.dijasporanavezi.rs

Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije