Konsultativni sastanak Agencije za borbu protiv korupcije

Konsultativni sastanak Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva održan je u Media i reform centru. „Cilj sastanka je da se ustanovi na koji način i koliko uspešno se organizacije nevladinog sektora bore protiv korupcije i sukoba interesa, kao i kako civilni sektor razume taj fenomen“, izjavio je Vladan Joksimović, zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije.

On je još dodao i da civilni sektor i niški mediji dobro sarađuju sa Agencijom, ipak Mladen Jovanović iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju podseća da ,,grad još uvek nema dovoljno dobar sistem za borbu protiv korupcije’’.

Na sastanku su, takođe, predstavljena iskustava organizacija civilnog društva u kontroli rada javne vlasti, sa posebnim osvrtom na pitanje sukoba interesa lokalnih funkcionera.