“Dok se svest ne promeni, ništa se neće promeniti”

Predstavnici udruženja Roma world, u saradnji sa Savetom za ljudska i manjinska prava Grada Niša, i udruženja građana Tolerancija za sve prezentovali su rezultate projekta „Romi i strategija za unapređenje statusa i položaja Roma u Republici Srbiji“. Na pres-konferenciji u Media i reform centru rečeno je da je prvi put formirana ekspertska grupa romske zajednice koja je aktivno učestvovala u izradi ovog dokumenta.

“Radna grupa je formirana u martu, a cilj je izrada lokalnog akcionog plana”, kaže Slavica Andonov, predsednica Saveta za ljudska i manjinska prava i dodaje da je vrlo važna saradnja sa lokalnom samoupravom i civilnim sektorom.

Namera je da se ovom strategijom popravi ono što se prethodnom nije uspelo u dovoljnoj meri, rekao je glavni i odgovorni urednik produkcije Roma world Turkijan Redžepi. On podseća da je “prethodna strategija iz 2005. godine pokazala rezultate kada je reč o obrazovanju Roma, a da će se nova baviti i određenim pravnim i zakonskim pitanjima, poput upisivanja Roma u matičnu knjigu rođenih, zapošljavanja…”

Ipak, diskriminacija kod zapošljavanja Roma i te kako postoji, kaže Ivan Dervišević, predstavnik UG Tolerancija za sve, te stoga “za Rome nema posla”. On takođe napominje da se ništa značajno ne može promeniti sve dok se svest ljudi ne promeni.