POJMOVNIK EU POJMOVA – ZA BOLJE RAZUMEVANJE EVROPSKE UNIJE I PROCESA PRISTUPANJA

Pozivamo Vas na javni skup projekta EU POJMOVNIK, glosarij termina i pojmova na srpskom jeziku, organizovan u saradnji sa EU Info Kutkom Niš.

Skup na temu „Politika zaštite životne sredine u Evropskoj uniji, Standardi za zaštitu životne sredine – ako ne EU, čiji onda?“ održaće se u utorak, 26. aprila 2016. godine, od 12.00 do 13.30 časova, u Media i reform centru Niš (adresa: Obrenovićeva 38).

Na skupu će govoriti:

  • dr Vladimir Medović, urednik EU Pojmovnika
  • dr Dragoljub Todić, Institut za međunarodnu politiku i privredu „Pristup Evropske unije zaštiti životne sredine“ (biće potvrđeno)
  • dr Mirjana Drenovak Ivanović, članica Pregovaračkog tima „Pregovori u oblasti zaštite životne sredine – izazovi pred Srbijom“
  • Milan Stefanović, Protecta – Centar za razvoj građanskog društva, Tim Evropa „Lokalizacija politika zaštite životne sredine

Moderator: Danijela Vučić, menadżerka EU INFO Kutka Niš.

Cilj skupa je da pokrene debatu sa zainteresovanom javnošću o politici zaštite životne sredine kao aspektu procesa evropske integracije, objašnjavajući neke od glavnih pojmova, koncepata i institucija važnih za ovu temu kao i reforme koje Srbija treba da učini kako bi dostigla kriterijume iz oblasti zaštite životne sredine u sklopu evropskih integracija.

EU Pojmovnik sa preko 250 termina je jedinstven rečnik pojmova i termina o Evropskoj uniji, funkcionisanju njenih institucijama, istoriji evropske integracije, evropskih politika, proširenja EU i pristupanja Srbije, koji predstavlja interesantan alat za temeljnije i bolje informisanje javnosti o procesu evropskih integracija. Izrada EU Pojmovnika je započela prošle godine i planirano je da elektronska i štampana verzija budu dostupne početkom 2017. godine.

Javni skupova u okviru projekta biće organizovani i u drugim gradovima Srbije tokom 2016. godine.

Informacije o EU POJMOVNIKU možete naći na sledećem adresi http://euinfo.rs/eu-pojmovnik/ ili putem i-mejla na: eupojmovnik@emins.org

Informacije o događaju: Danijela Vučić danijela.vucic@euinfo.rs, 066.8.528.018