Inicijativa za ustanovljavanje ministarstva za ljudska i manjinska prava

Utorak, 26. april 2016. godine, u 10:30

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Centar za istraživanje etniciteta zagovara da u budućoj Vladi Republike Srbije bude ustanovljeno ministarstvo zaduženo za ljudska i manjinska prava. Smatramo da je to neophodno, jer se građani i građanke suočavaju sa brojnim problemima prilikom ostvarivanja i zaštite ljudskih i manjinskih prava, a pojedine društvene grupe i sa problemima isključenosti i sa diskriminacijom.

Sudska zaštita i rad nezavisnih državnih organa nisu dovoljni za punu zaštitu ljudskih prava i mišljenja smo da se u savremenim društvenim i političkim prilikama takva zaštita celishodno može obezbediti, pratiti i unapređivati samo kroz rad ministarstva koje raspolaže političkom i upravnom odgovornošću. Najzad, ustanovljavanje ministarstva je važno i zbog toga što će se tokom procesa integracije Srbije Evropskoj uniji sprovoditi reforme koje će se odnositi i na ostvarivanje i zaštitu ljudskih i manjinskih prava.

O ovim i drugim pitanjima od značaja za „dobro upravljanje ljudskim pravima“ biće reči na okruglom stolu „Zašto nam je potrebno ministarstvo za ljudska i manjinska prava“.

U nastavku je i kratko objašnjenje razloga za pokretanje inicijative za ustanovljavanje ministarstva i agenda okruglog stola.

INICIJATIVA ZA USTANOVLJAVANJE MINISTARSTVA

AGENDA NIS

Inicijativu možete potpisati neposredno na okruglom stolu ili tako što ćete poslati rečenicu „Podržavam Inicijativu
Centra za istraživanje etniciteta za ustanovljavanje ministarstva za ljudska i manjinska prava“ na e-mail: office@ercbgd.org.rs. Učešće možete potvrditi do 25. aprila 2016. gospođi Dragici Puljarević (011 2639 094 ili na e-mail: dpuljarevic@ercbgd.org.rs).