Trening za novinare lokalnih štampanih i onlajn medija

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) u saradnji sa PU „Lokal pres“ i Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava poziva lokalne novinare da se prijave na trening iz oblasti istraživačkog novinarstva u kontekstu prioritetnih pitanja: transparentnost javnih finansija, odgovornost javnih funkcionera i ljudska prava sa posebnim osvrtom na radna i srodna prava.

Opšti cilj obuke je podizanje nivoa znanja novinara o mehanizmima korupcije u oblasti javnih finansija i unapređenje istraživačkih veština, što će u kombinaciji sa metodologijom praćenja i analize ključnih politika i praksi koje koriste OCD ponuditi alate za širi analitički pristup kada je reč o korupciji na visokom nivou i sa druge strane sistematskom urušavanju radnog prava.

Koncept treninga

Projekat uključuje organizaciju četvorodnevnog treninga u dva različita termina za dve različite grupe polaznika. Prvi trening će biti organizovan od  7. do 10. aprila, a drugi od 12. do 15. maja 2016. godine.

Teme koje će biti pokrivene u okviru treninga su sledeće.

Istraživačko novinarstvo – dva dana treninga biće posvećena procesu istraživanja i rada na tekstovima kroz sticanje veština kao što je upotreba informacija od javnog značaja, korišćenje onlajn i oflajn baza podataka, drugih vrsta izvora.

Javne finansije – jedan dan treninga biće posvećen jačanju kapaciteta novinara u izveštavanju o trošenju javnih finansija i prepoznavanju i otkrivanju korupcije i neregularnosti u toj oblasti. Edukativni modul će pokriti sledeće oblasti: izazovi i mogućnosti korupcije u oblasti javnih finansija, nacionalni i međunarodni zakonski okviri za borbu protiv korupcije, građanski nadzor javnih finansija i anikorupcijske politike, veza između medija i OCD koje su fokusirane na monitoring javnih finansija.

Radno pravo – jedan dan treninga biće posvećen članu 23. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima – pravu na rad kao osnovnom ljudskom pravu – koncept, status, nacionalni i međunarodni trendovi, relevantnim nacionalnim izvorima informacija, tumačenju evorpske prakse kada je reč o radnom pravu, sudskoj praksi u okviru radnog prava, prekarijatu, …

Kome je trening namenjen?

Trening je namenjen lokalnim novinarima u Srbiji koji poznaju osnove metodologije istraživačkog novinarstva, imaju iskustva u izveštavanju o mehanizmima korupcije u oblasti javnih finansija, poštuju etičke standarde u izveštavanju i spremni su da unaprede svoje profesionalne veštine i usvoje nova znanja i alate. Ukupno 30 novinara će biti odabrano, odnosno 15 polaznika po treningu.

Prijava treba da sadrži:

CV – informacije o formalnom i neformalnom obrazovanju i profesionalnom iskustvu motivaciono pismo

Predavači i treneri

  • Dino Jahić – trener za istrazivačko novinarstvo – urednik u Centru za istrazivačko novinarstvo.
  • Vladimir Kostić – gost predavač za istrazivačko novinarstvo – zamenik urednika u Centru za istrazivačko novinarstvo.
  • dr Miroslav Prokopijević  –  trener za javne finansije, profesor na Fakultetu političkih nauka i naučni saradnik na Institutu za evropske studije.
  • Tatjana Jakobi – trener za radno pravo –  dugogodišnji ekonomski izveštač i analitičar, bavila se širokim krugom makroekonomskih tema u Srbiji i region.

Mesto održavanja treninga: biće naknadno utvrđeno.

Prijave se mogu dostaviti putem e-maila na adresu:tamara.filipovic@nuns.rs.

Rok za dostavljanje prijava je 25. mart 2016. godine.

Troškovi prevoza, smeštaja i ishrane tokom treninga su obezbeđeni od strane organizatora.

Organizator će izvršiti raspodelu polaznika u datim terminima u odnosu na mesto održavanja treninga i mesto boravka polaznika.

Više informacija o konkursu možete dobiti telefon telefonom: 011/33 43 255.

Trening se izvodi u okviru projekta U fokusu (In Focus) koji finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. U prilogu ovog meila šaljemo vam i kratak prikaz samog projekta U fokusu.