GRADSKI FORUM- “Prevencija ranog napuštanja škole”

„Na teritoriji cele Srbije 89% dece pohađa srednju školu. Osnovno školovanje najčešće napuštaju romska deca, ali i deca iz ranjivih grupa“, istaknuto je na sedmom gradskom forumu sa temom „Prevencija ranog napuštanja školovanja – ulog za budućnost grada“, održanom u Media i reform centru Niš. O ovoj temi razgovarali su Milan Milenović iz Centra za socijalni rad „Sveti Sava“, prof. dr Natalija Jovanović sa Filozofskog fakulteta u Nišu i Tamara Simonović iz Grupe za decu i mlade „Indigo“. Razgovor je vodila Marija Marinković.

Grupa za decu i mlade „Indigo” prepoznala je da se ovom problemu ne posvećuje dovoljna pažnja u našem društvu, pa je inicirala potpisivanje Protokola o saradnji na prevenciji prekida školovanja. Pomenuti dokument je novembra u Gradskoj kući u Nišu potpisalo više od 30 lokalnih aktera – predstavnika lokalne samouprave, resornih uprava škola, nevladinih organizacija… „Cilj je da se ovime konačno dođe do preciznih podataka o broju dece koja ne pohađaju školu, kao i da se sistematski prati ovaj problem“, navela je direktorka organizacije „Indigo“ Tamara Simonović. Ona dodaje da „osnovno obrazovanje jeste besplatno, ali ima mnogo skrivenih troškova, kao što su preskupi udžbenici, đački dinar ili osiguranje, a to su često nepremostive prepreke za porodice sa većim brojem dece. Neophodno je mnogo više uraditi kako bi sva deca pohađala školu“. Dodala je i da je izuzetno važno da i srednja škola bude obavezna.

Profesorka Natalija Jovanović kaže da „čak 30% devojčica u Srbiji ne pohađa srednju školu, dok je čak milion i trista hiljada ljudi bez osnovne škole“. Ona smatra da je obrazovni sistem zastareo i još uvek tradicionalno organizovan. „Školski programi se retko menjaju i ne prate razvoj tehnologije“, dodaje prof. Jovanović. Osvrnula se i na dobre primere sistema obrazovanja u skandinavskim zemljama i istakla da su naše škole glomazne. „U Evropi ne postoje odeljenja sa preko 30 đaka, jer nije moguće raditi adekvatno sa tolikim brojem učenika“, navodi Jovanovićeva.

Posledice ranog napuštanja školovanja su višestruke, smatra Milan Milenović iz Centra za socijalni rad „Sveti Sava“. „Deca koja napuštaju školovanje često vrše krivična dela ili koriste psihoaktivne supstance“, kaže Milenović, i napominje „da se u Centru najčešće susreću sa ovakvim slučajevima, pa je iz tog razloga veoma bitan preventivan rad sa decom. Upravo je rad Društvenog centra i Indiga u prevenciji veoma značajan, što se i vidi po rezultatima. U proteklih godinu dana nijedno dete sa kojim su radili nije napustilo školovanje“.

Učesnici foruma smatraju da treba da postoji intersektorska saradnja, ali i da je potrebno prikupiti podatke o koliko dece napušta školovanje. Glavna poruka koju su učesnici foruma poslali jeste da jedino obrazovani građani mogu da grade demokratsko društvo.