„RADNA PRAVA ROMKINJA U 21. VEKU“

Okrugli sto o teškom položaju žena bez predstavnika Grada

Povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta, predstavnice Udruženja Romkinja Osvit su u Media i reform centru održale okrugi sto sa željom da ukažu na težak položaj žena u Srbiji u 21. veku.

“Iako uredno pozvani, prisustvo predstavnika Grada je izostalo, što mnogo govori o odnosu prema ženama”, rekla je direktorka Osvita Ana Saćipović. Ona je ocenila da je položaj žena u Srbiji daleko lošiji nego u 28 država Evropske unije.

“Primera radi, zaposlenih žena je kod nas za 16% manje nego zaposlenih muškaraca, a čak je duplo više samozaposlenih muškaraca nego samozaposlenih žena”, dodala je Saćipovićeva.

Diskriminaciji su najčešće izložene Romkinje, žene sa invaliditetom, lezbejke, žene drugih nacionalnosti, žene u reproduktivnom dobu i starije žene, žene sa sela, rečeno je na okruglom stolu u Media i reform centru.

Za razliku od prethodno pozvanih predstavnika Centra za socijalni rad, na tribini je učestvovala savetnica za zapošljavanje NSZ Suzana Stojanović, koja je rekla da je “12 lica romske nacionalnosti koristilo podsticajna sredstva za samozapošljavanje, ali da je neophodno edukovati i poslodavce, jer su Romi i dalje teško zapošljiva kategorija”.