NSZ raspisala konkurs za podsticanje zapošljavanja

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javne pozive za zapošljavanje osoba koje spadaju u kategoriju teže zapošljivih (mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, osobe sa invliditetom, Romi, korisnici novčane pomoći, oni koji su otpušteni kao tehnološki viškovi…). U svrhe podsticaja zapošljavanja lica iz pomenutih kategorija, država je za čitavu republiku opredelila oko tri milijarde i trista pedeset miliona dinara.

“U ovom trenutku evidencija niške filijale Nacionalne službe za zapošljavanje broji oko 48.000 nezaposlenih. Tokom 2015. su do posla došle 13.482 osobe, što je za oko 3000 više nego u 2014”, rekao je Boban Matić, direktor niške filjale NSZ, na pres-konferenciji u Media i reform centru, gde su predstavljeni programi i mere aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu.

“Cilj je da i ove godine putem ovih mera zaposlimo oko 2500 ljudi, što je na nivou prošle godine. Do posla najteže dolaze osobe sa invaliditetom, zato poslodavci koji na neodređeno vreme zaposle osobu iz ove kategorije bez radnog iskustva imaju pravo na subvenciju zarade za tu osobu, u trajanju od godinu dana”, napominje Matić.

Iz niške filijale NSZ najavljuju i da će 9. marta na Elektronskom fakultetu biti održana manifestacija koju tradicionalnu organizuju, Sajam profesionalne orijentacije.