Sve više kockara na jugu

Povećanje broja zavisnih od kockanja na području južne Srbije iniciralo je formiranje centra za prevenciju patološkog kockanja ’’Ulog’’ u Nišu. ’’Cilj udruženja je unapređenje mentalnog zdravlja, edukacija mladih, ali i savetodavni rad sa osobama koje su već zavisnici od kockanja’’, rekla je osnivač Centra ’’Ulog’’ psiholog Sandra Stojanović na pres konferenciji u Media i reform centru. Ona napominje da je kockanje bolest, a ne porok ili zabava. ’’Zbog ove zavisnosti ne pate samo oni koji boluju od nje, već i njihova porodica, posao, čitavo njihovo okruženje’’, upozorava Stojanovićeva.

Udruženje ’’Ulog’’, osnovano u novembru, otvorilo je i SOS telefon 060/35-55-275 na koji su do sada uglavnom zvali supružnici ili roditelji zavisnika od kocke. ’’Sve je više maloletnika koji se odaju kockanju. Istraživanja su pokazala da mozak tinejdžera burnije reaguje na dobitak, a blaže na gubitak. Kockaru nije u tolikoj meri bitan novac, značajnija mu je sama igra’’, navodi Sandra Stojanović. Saradnik Centra ’’Ulog’’ je i novosadska organizacija ’’Herc time’’, donedavno jedina ovakve vrste na području čitave Srbije. Njen rukovodilac Dejan Stanković, koji je i sam bio zavisnik od kockanja, kaže da ,,je novac samo deo uloga. Kockari u daleko većoj meri ulažu zdravlje svoje porodice, egzistenciju, vlastiti i porodični ugled’’. Osim što je autor romana ’’Ulog’’ i ’’Zbogom kockanje’’, Stanković je radio i na igrano-dokumentarnom filmu ’’Ulog’’ čija će se premijera marta održati u Novom Sadu, a potom će biti prikazan i u Nišu.