Oficiri za vezu sa LGBT osobama opravdali svoju svrhu

Tribinu organizovali su u Media i reform centru u Nišu. Ovo je jedna u nizu tribina koje, osim u Nišu, Labris organizuje i u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Na tribini “Otvoreni razgovori sa oficirima za vezu sa LGBT zajednicom”, koju je organizovala Asocijacija Duga u partnerstvu sa organizacijom Labris, govorili su nacionalni oficir za vezu sa LGBT zajednicom Aleksandar Stojmenović, lokalna oficirka Marija Ranđelović, programska koordinatorka za edukaciju Labrisa Aleksandra Gavrilović i koordinator asocijacije Duga u Nišu Marko Stefanović.

Zaključeno je da je formiranje oficira za vezu sa LGBT zajednicom opravdalo očekivanja budući da je izveštaj iz decembra 2015. ukazao na unapređenje položaja LGBT osoba.