Evropa za građane i građanke: Pozivi za partnerstva

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije kao nacionalna kontakt tačka za EU program Evropa za građane i građanke baveštava zainteresovane organizacije civilnog društva i jedinice lokalne samouprave o sledećim pozivima za partnerstva:

Udruženje potrošača iz Španije traži partnere za projekat u oblasti ekonomske demokratije u Evropi i učešća građana u formulisanju ekonomske politike.
Nacionalni arhiv grada Opole iz Poljske traži partnere za projekat usmeren ka popularizovanju istorijskih materijala kroz njihovo prezentovanje širem auditorijumu.
Centar za kulturu i sport poljske opštine Golczewo traži partnere za projekat Bratimljenja gradova usmeren na okupljanje tinejdžera oko tema kakve su rodna ravnopravnost, nezaposlenost, odnosi mladih i starije populacije.
Kulturni centar „C. K. Norwidˮ iz Krakova traži partnere za projekat „Vrtovi demokratijeˮ čiji je cilj povećanje učešća Građana u oblikovanju politika EU.
Grčka opština Metamorphossi traži partnere za projekat Bratimljenja gradova u oblasti skupljanja otpada u urbanism sredinama.
Hrvatska organizacija „Pleternički čoraciˮ traži partnere za projekat Evropskog sećanja sa ciljem odavanja počasti žrtvama II svetskog rata.
Rumunska organizacija „Divé makyˮ traži partnere za projekat u oblasti romskih pitanja i razmene iskustava u radu sa romskom decom i omladinom.
Za više informacija zainteresovani se mogu obratiti na marina.tadic@civilnodrustvo.gov.rs

Vest je preuzeta sa sajta Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.