BRAK UMESTO ŠKOLE

 

Termin: Petak, 12. februar 2016. godine, 13 h
Učesnici: Fondacija Ana i Vlade Divac
Fotografije: GALERIJA

Problem maloletničkih brakova sa sobom nosi različite posledice – napuštanje škole, siromaštvo, nezaposlenost, zaključeno je na okruglom stolu o prevenciji dečijih brakova, održanom u Media i reform centru. ,, Najveći broj maloletnica koje ulaze u brakove je romske nacionalnosti, a nije zanemarljiv broj ni onih koje završe kao žrtve trgovine ljudima’’, navela je Ivona Gvozdenović iz fondacije ,,Ana I Vlade Divac’’. ,,Neophodno je uraditi kvalitativnu analizu koja bi precizno pokazala koliko je rasprostranjen problem maloletničkih brakova kod nas. Ovakvim istraživanjima se do sada niko nije bavio,  čak ni društveni fakulteti’’, dodala je ona.

Predstavnici romskih organizacija su se na okruglom stolu složili da je rani ulazak u brak ukorenjen u tradiciju ovog naroda, ali i da bi zakoni koji propisuju da je ulazak u brak bez saglasnosti roditelja pre 16 godine zabranjen morali da se striktnije primenjuju. Praksa je pokazala da su najčešće žrtve nasilja upravo Romkinje koje su prerano ušle u brak, rečeno je na okruglom stolu.

Predstavnica Uprave za dečiju zaštitu je naglasila da je za rešavanje ovog problema neophodna sprega između porodice, škole i njene pedagoško-psihološke službe.

Organizatori iz fondacije ,,Ana i Vlade Divac’’ najavili su za 23. februar veliku konferenciju u Beogradu na kojoj će se formirati koalicija koja će se baviti rešavanjem problema dečijih brakova.

Projekat ,,STOP dečijim brakovima u Srbiji’’ pomogla je Ambasada Kanade u Republici Srbiji.