GRADSKI FORUM-“O mladima i preduzetništvu

Drugi gradski forum sa temom “Kako od studenta do uspešnog preduzetnika?” održan je u Media i reform centru Niš. O rešenjima za smanjenje visoke stope nezaposlenosti, pokretanju ekonomije kroz preduzetništvo mladih i stvaranju veze između obrazovnog sistema i preduzetništva govorili su koordinatorka Programa “Pokreni se za budućnost” Danijela Vučić, dekan Elektronskog fakulteta u Nišu prof. dr Dragan Janković i gradski većnik za privredu Mihajlo Zdravković. Tribinu je vodio novinar Dejan Tasić.

Neformalno i praktično znanje veoma je značajno, što studenti dobro prepoznaju i znaju da je to put do uspešnog preduzetnika, smatra Vučićeva. To je i cilj programa Academic to Business – upravo povezivanje akademaca sa preduzetnicima, ističe ona. Time se, kaže, studenti približavaju ekonomskoj igri i tržištu rada. Iako se stvari menjaju nabolje, treba još raditi na motivisanju mladih da nauče šta preduzetništvo znači, navodi koordinatorka Programa.

Kao dobar primer mladih preduzetnika dekan Elektronskog fakulteta Dragan Janković ističe mlade iz IT sektora koji još tokom studiranja počinju da rade, a kasnije se i sami upuštaju u preduzetničke vode. On smatra da fakulteti moraju biti otvoreni i spremni da studentima pružaju i neformalno obrazovanje kroz projekte, seminare, kurseve.

Gradski većnik za privredu Mihajlo Zdravković ističe da su potrebna sistemska rešenja kako bi se mladi ohrabrili da se upuste u pokretanje biznisa. Uvođenje dualnog obrazovanja i preduzetništva kao nastavni predmet dobar su način da se još u srednjim školama mladi usmere ka otpočinjanju sopstvenog biznisa.

Svi učesnici saglasili su se da je potrebno zajedničko delovanje i sinergija akademske zajednice, civilnog sektora i lokalne samouprave, što bi rezultiralo osnivanjem fonda koji prepoznaje dobre preduzetničke ideje i finansira ih. Inicijativa za takav fond potiče od konzorcijuma nevladinih organizacija iz Niša, što je podržao i predstavnik Grada. Učesnici foruma pozvali su društveno odgovorne kompanije da u saradnji sa lokalnom samoupravom realizuju ovu ideju i na taj način pomognu mladima.

Gradski forum deo je projekta “Partnerstvo za održivi razvoj” koji realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva, čiji je nosilac Media i reform centar Niš.