PREPORUKE ZA RAZVOJ MEHANIZAMA ZA UTVRĐIVANJE I OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U MEDIJSKIM SADRŽAJIMA

Četvrtak, 14. januar 2016. godine, 13 sati

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Media i reform centar Niš predstaviće set preporuka za razvoj mehanizama za utvrđivanje i ostvarivanje javnog interesa u medijskim sadržajima i unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja, zatim bliža merila za izbor projekata, kao i koju bi namenu trebalo da imaju sredstva za ostvarivanje javnog interesa. Preporuke i dopunski kriterijumi urađeni su na osnovu analize, intervjua sa predstavnicima medija i anketa sa građanima Niša.

Nakon skoro godinu dana primene Zakona o javnom informisanju i medijima, kao i brojnih sprovedenih konkursa, pitanje javnog interesa, naročito na lokalnom nivou, još uvek je aktuelno. Takođe, mediji se i dalje suočavaju sa brojnim nedoumicama prilikom pisanja i realizacije projekata.

Da bi se to što pre prevazišlo, neophodno je razviti mehanizme za utvrđivanje javnog interesa određene lokalne sredine, zatim mehanizme za praćenje njegovog ostvarivanja kroz proizvodnju medijskih sadržaja, kao i konstantno unapređivanje metodologije u ovoj oblasti.

Uvodne reči na okruglom stolu izneće:

  • Vukašin Obradović, predsednik NUNS-a
  • Ivan Protić, aktivista građanskog društva i urednik B92 info kanala
  • Nebojša Stevanović, načelnik Uprave za kulturu Grada Niša
  • Mladen Velojić, direktor Media i reform centra Niš