Međunarodni dan ljudskih prava – projekcija filma “Welcome”

Četvrtak, 10. decembar 2015. godine, u 14 sati

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

 

Izbeglička kriza, veliki protok migranata i položaj azilanata izazivaju bojazan u oblasti ljudskih prava, jer tražioci azila imaju neodređen status i neizvesnu budućnost.

Dan ljudskih prava prilika je da se setimo Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima po kojoj su svi ljudi rođeni slobodni, s jednakim dostojanstvom i pravima, te da je jedna od osnovnih obaveza svake demokratske države da stvori efikasan mehanizam zaštite i poštovanja ljudskih prava.

Povodom 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava, EU info point Niš u saradnji sa Francuskim instututom organizuje projekciju filma „Welcome“. Francuski film reditelja Philippe-a Lioret-a, dobitnika brojnih prestižnih evropskih nagrada, na efektan način oslikava problem migranata i njihovu borbu za bolje sutra.

Pre projekcije filma, uvodna obraćanja, svoja iskustva i viđenje aktuelne situacije izneće:

  • Kler Bortolusi, direktorka Francuskog instituta u Nišu
  • Saša Đorđević, foto-reporter Agencije BETA i France press-a
  • Aleksandar Mihajlović, polaznik “Škole za braniteljke i branitelje ljudskih prava” u organizaciji Civil Right Defenders-a
  • Danijela Vučić, menadžerka EU info pointa u Nišu