„NOVE ANTIKORUPCIJSKE MREŽE KREĆU IZ NIŠA“

Četvrtak, 3. decembar 2015. godine, 11 sati

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38 

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) organizuje konferenciju za medije povodom početka rada Koalicije „Za integritet“, socijalne mreže za uzbunjivače i borce protiv korupcije, i povezivanje antikorupcijskih inicijativa u Nišu i opštinama na severu Kosova[1].

Na konferenciji će biti predstavljeni:

  • platforma rada Koalicije „Za integritet“ koju čine pojedinci i organizacije posvećeni antikorupcijskim aktivnostima u svojim lokalnim zajednicama;
  • socijalna mreža za uzbunjivače i sve građane koji žele da zaštite neko svoje pravo i/ili javni interes, i/ili pronađu informacije i podršku u ostvarivanju svojih prava (www.integrist.net);
  • povezivanje sa antikorupcijskim aktivnostima sa severa Kosova* (aktivnosti koje sprovode organizacije civilnog društva na severu Kosova*).

Medijima će se obratiti:

  • Danilo Milić, Olaf Palme International Center, Švedska
  • Leven Bicaku, Olaf Palme International Center, Švedska
  • Zoran Gavrilović, direktor programa Društvo protiv korupcije (BIRODI)
  • Pavle Dimitrijević, izvršni direktor BIRODI-ja
  • Aleksandar Stojanović, Centar za razvoj lokalnih sredina, Kosovska Mitrovica
  • Zorica Miladinović, koordinatorka Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš

[1] * Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.