TREĆI KONKURS ZA PRIJEM VOLONTERA I VOLONTERKI

NIŠ GREETERS“ VOLONTERSKI SERVIS poziva sve mlade od 18 – 30 godina da se prijave na konkurs za prijem treće grupe niških GRITERA/KI – volontera/ki domaćina grada Niša.

KONKURS JE OTVOREN DO 12. NOVEMBRA 2015. GODINE U PONOĆ.

ŠTA JE “NIŠ GREETERS”

“NIŠ GREETERS” je lokalni volonterski servis nastao 2012. godine i deo je svetske mreže volontera domaćina (The Global Greeter Network (http://www.globalgreeternetwork.info/).
Servis funkcioniše po principu volonterskog angažovanja pojedinaca/ki koji/e bez finansijske nadoknade vode brigu o posetiocima/teljkama Niša koji žele da upoznaju lokalnu sredinu iz perspektive stanovnika. Volonteri/ke našeg servisa su stanovnici/e Niša koji/e vole grad u kome žive, entuzijastični su po pitanju angažovanja u servisu, oslobođeni/e predrasuda i otvoreni/e ka novim poznanstvima.

Ovi volonteri/ke na specifičan način ukazuju dobrodošlicu posetiocima/teljkama grada na manje formalan način – pružaju mogućnost otkrivanja skrivenih lepota i blaga grada, daju informacije o stanovnicima/cama i svakodnevnici grada i stiču nova prijateljstva. Domaćini gostima neretko prezentuju svoje lične priče i doživljaje i vode ih do mesta koja su im iz ličnih razloga značajna i predstavljaju im nešto posebno u životu.

(Mi ne izdajemo licence za zanimanje turistički vodič!)

Griteri/ke – volonteri/ke domaćini nisu turistički vodiči. Oni/e ne obavljaju posao profesionalaca, nemaju obavezu da poseduju znanja o kulturno-istorijskom nasleđu već to ostavljaju profesionalnim vodičima, a na sebe preuzimaju odgovornost da goste/šće povežu sa onima koji se tim poslom bave.

KAKO POSTATI VOLONTER/KA DOMAĆIN?

Da biste stekli mogućnost da se prijavite na konkurs za prijem treće grupe niških Gritera/ki
potrebno je:
– Da imate između 18 i 30 godina
– Da iskreno volite grad Niš i da ste spremni/e da se angažujete najmanje jednom mesečno da posetiocima besplatno prezentujete Niš iz svoje perspektive
– Da ste prijateljski nakolonjeni/e ka svim posetiocima/teljkama Niša
– Da ste spremini da svoje vreme poklonite pojedincu/ki ili grupi koja broji do šest ljudi
– Da ste oslobođeni/e predrasuda i spremni/e da goste/šće tretirate jednako, bez obzira na rasu, boju kože, veroispovest, pol, godine, seksualnu orijentaciju, bračni status, invaliditet…
– Da ste komunikativni/e, tolerantni/e, uživate u razgovoru sa ljudima i zanima vas da saznate nešto o životu, kulturi ili gradovima i zemljama iz kojih posetioci/teljke dolaze
– Da ste optimistični/e i da imate pozitivna osećanja prema gradu u kome živite i želju da pokažete zašto ste ponosni na Niš
– Da se osećate opušteno u komunikaciji na stranom jeziku (minimum engleski jezik, poželjna sposobnost komuniciranja i na drugim jezicima, uključujući i međunarodni znakovni jezik)
– Da ste spremni/e da budete angažovani tokom cele kalendarske godine (najmanje jedan dan mesečno), bez obzira na vremenske uslove
– DA POPUNITE ONLAJN PRIJAVU KOJA SE NALAZI NA ADRESI:
http://nisgreeters.org/index.php/sr/volonteri/formular-za-prijavu

OBAVEZE VOLONTERA/KI

Svi kandidati/kinje koji budu odabrani/e na konkursu imaju obavezu:
1. da pohađaju dvodnevnu obuku za rad u servisu (druga polovina novembra 2015.)
2. da od početka volontiranja redovno prisustvuju sastancima volontera/ki
3. da aktivno učestvuju u promotivnim aktivnostima servisa
4. da budu spremni/e da započnu volontiranje neposredno nakon obuke
5. da potpišu ugovor sa organizatorom volontiranja, a u skladu sa zakonom o volontiranju (sl. glasnik RS, br. 36/2010) i da se pridržavaju obaveza definisanih pravilnikom o radu volonterskog servisa

BENEFITI VOLONTIRANjA

Volontiranjem u ovom lokalnom servisu možete:
1. steći iskustvo u radu sa ljudima
2. naučiti i saznati nešto novo o svom gradu i drugim kulturama, gradovima, zemljama
3. usavršiti znanje jezika
4. steći nova i zanimljiva poznanstva
5. dobiti ili unaprediti društvene i organizacione veštine i kompetencije
6. steći znanje o volontiranju
7. dobiti sertifikat o volontiranju u skladu sa zakonom o volontiranju.
….

Konkurs za prijem treće grupe volontera/ki je deo projekta “Niš Greeters – lokalni volonterski servis za dobrodošlicu posetilaca Niša” koji realizuje udruženje Omladinski centar za demokratiju, finansira grad Niš.