“NAŠA ZAJEDNIČKA RAZLIKA”

Subota, 7. novembar 2015. godine, 12 sati

Obrenovićeva ulica (plato ispred TC Kalča)

 

Omladinski pedagoški centar Niš – OPC Niš poziva vas na promociju projekta „Naša zajednička razlika“.

Projekat ima za cilj da razvija antidiskriminativno ponašanje kod ‪‎mladih i pokrene kampanju protiv stereotipa promovišući prosocijalne vrednosti.

Projekat finansira Grad ‪Niš, a partner i sufinansijer je Filozofski fakultet u Nišu, koji je, pored materijalnih sredstava, aktivistima omogućio i dodatnu obuku iz oblasti pedagogije i psihologije za rad sa učenicima srednjih škola. Aktivisti Omladinskog pedagoškog centra prošli su i posebnu obuku kroz projekat OEBS-a „Bezbednosna kultura mladih“, koji je realizovao Media i reform centar iz Niša.

Projekat „Naša zajednička razlika“ podržali su Uprava za omladinu i sport, Kancelarija za mlade Grada Niša i Media i reform centra Niš.