“Stvar izbora”- unapređenje informisanosti građana

 

„Stvar Izbora“ promoviše potrebu za unapređenjem izbornog sistema u Srbiji kroz podizanje stepena građanskog učešća u procesu političkog odlučivanja sa jedne strane, i povećanje odgovornosti izabranih predstavnika u parlamentu sa druge. Trenutno stanje karakteriše umanjena ili nepostojeća odgovornost izabranih predstavnika prema građanima koji su ih birali, i izrazito osnažena moć samih političkih partija, koje postaju uticajnije i od samih institucija sistema. Takvo nepovoljno okruženje dovodi do brojnih negativnih efekata, kao što su politička apstinencija, izrazita centralizacija političke moći van institucija sistema, i migracija stanovništva koja ozbiljno ugrožava stabilnost države.

Nacionalna koalicija za decentralizaciju, u cilju poboljšanja izbornog sistema u Srbiji, sprovodi niz aktivnosti, koje su finansirane od strane Američke agencije za međunarodni razvoj, a koje se fokusiraju na promociju unapređenja osnovnih vrednosti kvalitetnog izbornog sistema: ravnomerna teritorijalna zastupljenost, personalizacija izbornog procesa i odgovornost izabranih predstavnika. Nacionalna koalicija za decentralizaciju, zajedno sa svojim partnerima, Srbijom u pokretu i Media i reform centrom Niš sprovodi akcije koje se odnose na:

  • unapređenje informisanosti građana o potrebi za unapređenjem izbornog sistema, kroz objašnjavanje postojećeg zakonodavstva, njegovih manjkavosti i negativnog uticaja na svakodnevni život građana. Kampanja će biti sprovedena u deset gradova, i ima za cilj da informiše i motiviše građane da se aktivno uključe u proces unapređenja izbornog sistema. Plan je da se kroz treninge i akcije mobiliše 2500 građana (250 po gradu, jedan parlament u lokalnom okviru) koji će aktivno učestvovati u procesu reforme.
    potrebu za postojanjem mehanizma koji će izmeriti, transparentno i kvalitetno, sve predloge za reformu izbornog zakonodavstva i shodno tome, predložiti najbolja rešenja. Nacionalna koalicija za decentralizaciju je angažovala eksperte za dizajn takvog mehanizma, i tako je nastao EDI – Election Democracy Index (Indeks demokratičnosti izbora), sistem koji ima za zadatak da izvrši evaluaciju predloga ocenjujući četiri osnovna elementa: teritorijalnu zastupljenost, rodnu ravnopravnost, zastupljenost manjina i odgovornost izabranih predstavnika prema glasačima.

zagovaranje za usvajanje najboljeg modela izbornog sistema. To će biti urađeno kroz aktivnosti na dva nivoa: jedan je zakonodavni, a drugi uključuje promociju solidarnosti i političkog angažovanja građana. Aktivnosti će se fokusirati na omogućavanju pune reprezentativnosti građana, unapređenja demokratičnosti i jačanja institucija kako Parlamenta Republike Srbije, tako i Pokrajinskog i lokalnih parlamenata.

Projekat je podržan od strane USAID