Javna debata „Mladi i budžet Grada Niša“

Četvrtak, 22. oktobar 2015. godine, 12 sati

Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Grad Niš je u prethodne tri godine u saradnji sa Inicijativom mladih Niš uložio značajne napore na poboljšanju položaja mladih u lokalnoj zajednici i rešavanju njihovih problema. Krajem 2012. godine otvorena je Kancelarija za mlade Grada Niša, sprovedeni su konkursi za podršku omladinskim projektima u 2013, 2014. i 2015. godini. Grad Niš je u saradnji sa Inicijativom mladih Niš pripremio i usvojio tokom prethodne godine i lokalne strateške dokumente za mlade: Strategiju za brigu o mladima i Lokalni akcioni plan za mlade Grada Niša na osnovu standarda primene Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou za period 2015–2020.

Inicijativa mladih Niš organizuje javnu debatu „Mladi i budžet Grada Niša“ za mlade, za omladinske organizacije Grada Niša i sve bitne aktere lokalnih organa vlasti koji se bave problemima mladih na kojoj će se analizirati izdvajanja za mlade putem konkursa i diskutovati o ostalim izdvajanjima za mlade iz budžeta Grada Niša i kako ih unaprediti i poboljšati u narednom periodu.

Predviđeni govornici na javnoj debati:

  • Milan Pešić, član Veća Grada Niša resorno zadužen za omladinu i sport
  • Goran Đorđević – Uprava za omladinu i sport Grada Niša
  • Miljan Stevanović, Uprava za finansije, izvorne prihode lokalne samouprave i javne nabavke Grada Niša
  • Mija Petrović – Kancelarija za mlade Grada Niša
  • Miroslav Đokić –  Savet za mlade Skupštine grada Niša
  • Nikola Božanović – Klub za osnaživanje mladih 018

Moderatorka: Tijana Đurić, Savez studenata Univerziteta u Nišu.

Pozivamo vas da uzmete aktivno učešće u javnoj debati da zajedno vidimo kako unaprediti podršku mladima iz budžeta Grada Niša i koji nam koraci predstoje u narednom periodu.